SCT-19

IX-th International Conference “SOLITONS, COLLAPSES AND TURBULENCE: Achievements, Developments and Perspectives” (SCT-19) in honor of Vladimir Zakharov's 80th birthday & Scientific School for young scientists "NONLINEAR DAYS".

City
Yaroslavl, Russia
Venue
YSU
Registration
Registration is closed
Zakharov's publications
 1.  Numerical and analytical calculations of the parameters of power-law spectra for deep water gravity waves 
  V. V. Geogjaev, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 106:3 (2017),  175–178 
 2.  Production, redistribution, and inequality
  A. V. Zakharov, V. E. Zakharov, Model. Anal. Inform. Sist., 24:1 (2017),  5–12 
 3. Spatial equation for water waves
  A. I. Dyachenko, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 103:3 (2016),  200–203 
 4. Evolution of one-dimensional wind-driven sea spectra
  A. I. Dyachenko, D. I. Kachulin, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 102:8 (2015),  577–581 
 5. Energy portrait of rogue waves
  V. E. Zakharov, R. V. Shamin, A. V. Yudin, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 99:9 (2014),  597–600 
 6. Five-wave classical scattering matrix and integrable equations
  V. E. Zakharov, A. V. Odesskii, M. Cisternino, M. Onorato, TMF, 180:1 (2014),  10–16 
 7. On the nonintegrability of the free surface hydrodynamics
  A. I. Dyachenko, D. I. Kachulin, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 98:1 (2013),  48–52 
 8. Domain-Specific Thesaurus as a Tool for Information Retrieval and Collection of Knowledge
  Vladimir N. Boikov, Vladimir E. Zakharov, Mariya S. Karyaeva, Valery A. Sokolov, Model. Anal. Inform. Sist., 20:4 (2013),  125–135 
 9. Nonequilibrium Kolmogorov-type particle distributions and their applications
  V. E. Zakharov, V. I. Karas', UFN, 183:1 (2013),  55–85 
 10. Statistics of rogue waves in computer experiments
  V. E. Zakharov, R. V. Shamin, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 96:1 (2012),  68–71 
 11. Solitons and collapses: two evolution scenarios of nonlinear wave systems
  V. E. Zakharov, E. A. Kuznetsov, UFN, 182:6 (2012),  569–592 
 12. Compact equation for gravity waves on deep water
  A. I. Dyachenko, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 93:12 (2011),  782–786 
 13. Probability of the occurrence of freak waves
  V. E. Zakharov, R. V. Shamin, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 91:2 (2010),  68–71 
 14. Thesaurus as a poetological tool
  V. N. Boikov, V. E. Zakharov, I. A. Pil'shchikov, T. M. Sysoev, Model. Anal. Inform. Sist., 17:1 (2010),  5–23 
 15. On the formation of freak waves on the surface of deep water
  A. I. Dyachenko, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 88:5 (2008),  356–359 
 16. Mesoscopic wave turbulence
  V. E. Zakharov, A. O. Korotkevich, A. N. Pushkarev, A. I. Dyachenko, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 82:8 (2005),  544–548 
 17. Modulation instability of stokes wave → freak wave
  A. I. Dyachenko, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 81:6 (2005),  318–322 
 18. Weak turbulence of gravity waves
  A. I. Dyachenko, A. O. Korotkevich, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 77:10 (2003),  649–653 
 19. Decay of the monochromatic capillary wave
  A. I. Dyachenko, A. O. Korotkevich, V. E. Zakharov, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 77:9 (2003),  572–576
 20. Kolmogorov spectra in one-dimensional weak turbulence
  V. E. Zakharov, O. A. Vasilyev, A. I. Dyachenko, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 73:2 (2001),  68–70 
 21. Integration of the Gauss–Codazzi Equations
  V. E. Zakharov, TMF, 128:1 (2001),  133–144 
 22. Hamiltonian formalism for nonlinear waves
  V. E. Zakharov, E. A. Kuznetsov, UFN, 167:11 (1997),  1137–1167 
 23. On some developments of the ¯¯¯∂¯-dressing method
  L. V. Bogdanov, V. E. Zakharov, Algebra i Analiz, 6:3 (1994),  40–58 
 24. Decreasing solutions and dispersion laws in a (2+1)(2+1)-dimensional dressing method
  L. V. Bogdanov, V. E. Zakharov, Algebra i Analiz, 3:3 (1991),  49–56 
 25. The algebra of integrals of motion of two-dimensional hydrodynamics in clebsch variables
  V. E. Zakharov, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 23:3 (1989),  24–31 
 26. Inverse scattering method with variable spectral parameter
  S. P. Burtsev, V. E. Zakharov, A. V. Mikhailov, TMF, 70:3 (1987),  323–341 
 27. Construction of higher-dimensional nonlinear integrable systems and of their solutions
  V. E. Zakharov, S. V. Manakov, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 19:2 (1985),  11–25 
 28. Maxwell–Bloch equation and the inverse scattering method
  I. R. Gabitov, V. E. Zakharov, A. V. Mikhailov, TMF, 63:1 (1985),  11–31 
 29. Multidimensional integrable nonlinear systems and methods for constructing their solutions
  V. E. Zakharov, S. V. Manakov, Zap. Nauchn. Sem. LOMI, 133 (1984),  77–91 
 30. Method of the inverse scattering problem with spectral parameter on an algebraic curve
  V. E. Zakharov, A. V. Mikhailov, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 17:4 (1983),  1–6 
 31. Benney equations and quasiclassical approximation in the method of the inverse problem
  V. E. Zakharov, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 14:2 (1980),  15–24 
 32. Variational principle for equations integrable by the inverse problem method
  V. E. Zakharov, A. V. Mikhailov, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 14:1 (1980),  55–56 
 33. Integration of nonlinear equations of mathematical physics by the method of inverse scattering. II
  V. E. Zakharov, A. B. Shabat, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 13:3 (1979),  13–22 
 34. Equivalence of the nonlinear Schrödinger equation and the equation of a Heisenberg ferromagnet
  V. E. Zakharov, L. A. Takhtadzhyan, TMF, 38:1 (1979),  26–35 
 35. Exact solutions to the problem of the parametric interaction of three- dimensional wave packets
  V. E. Zakharov, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 228:6 (1976),  1314–1316 
 36. Self-focusing of wave packets in nonlinear media
  V. E. Zakharov, A. F. Mastryukov, V. S. Synakh, Kvantovaya Elektronika, 3:12 (1976),  2557–2561 
 37. Generalization of the inverse scattering problem method
  V. E. Zakharov, S. V. Manakov, TMF, 27:3 (1976),  283–287 
 38. Complete description of solutions of the “sine-Gordon” equation
  V. E. Zakharov, L. A. Takhtadzhyan, L. D. Faddeev, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 219:6 (1974),  1334–1337 
 39. A scheme for integrating the nonlinear equations of mathematical physics by the method of the inverse scattering problem. I
  V. E. Zakharov, A. B. Shabat, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 8:3 (1974),  43–53 
 40. On the complete integrability of a nonlinear Schrödinger equation
  V. E. Zakharov, S. V. Manakov, TMF, 19:3 (1974),  332–343 
 41. On Kolmogorov's spectrum in the system of nonlinear oscillators
  V. E. Zakharov, S. L. Musher, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 209:5 (1973),  1063–1065 
 42. Korteweg–de Vries equation: A completely integrable Hamiltonian system
  V. E. Zakharov, L. D. Faddeev, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 5:4 (1971),  18–27 
 43. Variational principle and canonical variables in magnetohydrodynamics
  V. E. Zakharov, E. A. Kuznetsov, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 194:6 (1970),  1288–1289 
 44. Spectrum of acoustic turbulence
  V. E. Zakharov, R. Z. Sagdeev, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 192:2 (1970),  297–300 
 45. Energy spectrum for stochastic oscillations of the surface of a liquid
  V. E. Zakharov, N. N. Filonenko, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 170:6 (1966),  1292–1295  
 46. Ludwig Dmitrievich Faddeev (obituary)
  I. Ya. Aref'eva, V. E. Zakharov, V. V. Kozlov, I. M. Krichever, V. P. Maslov, S. P. Novikov, A. M. Polyakov, N. Yu. Reshetikhin, M. A. Semenov-Tian-Shansky, E. K. Sklyanin, F. A. Smirnov, L. A. Takhtajan, S. L. Shatashvili, Uspekhi Mat. Nauk, 72:6(438) (2017),  191–196
 47. Alexey Borisovich Shabat (on his 80's anniversary)
  A. V. Abanin, S. N. Askhabov, A. B. Borisov, R. A. Bostanov, A. V. Zhiber, V. E. Zakharov, S. B. Klimentov, Yu. F. Korobeinik, A. G. Kusraev, S. S. Kutateladze, A. V. Mikhailov, A. P. Soldatov, Kh. G. Umarov, S. M. Umarkhadzhiev
  Vladikavkaz. Mat. Zh., 19:3 (2017),  83–85 
 48. Andrey Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his 90th birthday)
  F. V. Bunkin, G. G. Denisov, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, A. G. Litvak, E. A. Mareev, G. A. Mesyats, A. M. Sergeev, V. I. Talanov, V. E. Fortov, E. A. Khazanov, UFN, 186:6 (2016),  687–688 
 49. Vladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)
  A. F. Andreev, A. V. Gaponov-Grekhov, S. S. Gershtein, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, G. A. Mesyats, Yu. M. Mikhailov, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, V. A. Sadovnichii, I. M. Khalatnikov, A. E. Sheindlin, I. A. Shcherbakov, UFN, 186:1 (2016),  109–110
 50. Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday)
  I. Ya. Aref'eva, V. M. Buchstaber, E. P. Velikhov, A. B. Zhizhchenko, V. E. Zakharov, I. A. Ibragimov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, P. P. Kulish, L. N. Lipatov, V. P. Maslov, V. A. Matveev, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. M. Polyakov, V. A. Rubakov, M. A. Semenov-Tian-Shansky, Yu. A. Simonov, Ya. G. Sinai, A. A. Slavnov, I. A. Sokolov, L. A. Takhtadzhyan, V. E. Fortov, S. L. Shatashvili, Uspekhi Mat. Nauk, 69:6(420) (2014),  183–191 
 51. In memory of Vitaly Dmitrievich Shafranov
  E. P. Velikhov, A. G. Gibson, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, V. S. Imshennik, V. I. Karas, J. Clark, B. Coppi, A. G. Litvak, D. D. Ryutov, V. P. Silin, V. P. Smirnov, V. E. Fortov, UFN, 184:12 (2014),  1369–1370 
 52. Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday)
  A. F. Andreev, I. R. Gabitov, V. E. Zakharov, S. V. Iordanskii, E. I. Kats, I. V. Kolokolov, S. E. Korshunov, M. R. Trunin, G. E. Fal'kovich, M. V. Feigel'man, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, UFN, 183:6 (2013),  669–670 
 53. Vladimir Il'ich Talanov (on his 80th birthday)
  F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, V. A. Zverev, A. G. Litvak, A. G. Luchinin, A. I. Malekhanov, E. A. Mareev, O. V. Rudenko, A. M. Sergeev, Yu. I. Troitskaya, UFN, 183:6 (2013),  667–668 
 54. Lev Petrovich Pitaevskii (on his 80th birthday)
  A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, A. V. Gurevich, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, L. V. Keldysh, L. A. Prozorova, S. Stringari, I. A. Fomin, I. M. Khalatnikov, UFN, 183:6 (2013),  665–666 
 55. Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on his 90th birthday)
  Yu. M. Berezanskii, V. E. Zakharov, V. P. Kotlyarov, K. V. Maslov, S. P. Novikov, L. A. Pastur, F. S. Rofe-Beketov, A. M. Samoilenko, E. Ya. Khruslov, Uspekhi Mat. Nauk, 67:5(407) (2012),  186–191 
 56. Shabat Aleksei Borisovich (on his 75th birthday)
  A. V. Abanin, S. N. Askhabov, A. B. Borisov, R. A. Bostanov, A. V. Zhiber, V. E. Zakharov, S. B. Klimentov, Yu. F. Korobeinik, A. G. Kusraev, S. S. Kutateladze, A. V. Mikhailov, A. P. Soldatov, Kh. G. Umarov, S. M. Umarkhadzhiev, Vladikavkaz. Mat. Zh., 14:2 (2012),  71–73 
 57. In memory of Yakov L'vovich Al'pert
  A. V. Gaponov-Grekhov, L. P. Gor'kov, A. V. Gurevich, V. E. Zakharov, V. D. Kuznetsov, A. G. Litvak, G. A. Mikhailova, L. P. Pitaevskii, V. M. Sinel'nikov, D. S. Fligel, UFN, 181:5 (2011),  559–560 
 58. Yurii Efremovich Nesterikhin (on bis 80th birthday)
  A. G. Aganbegyan, V. E. Zakharov, Yu. N. Zolotukhin, V. S. Kirichuk, È. P. Kruglyakov, E. A. Kuznetsov, G. A. Mesyats, S. L. Musher, A. M. Rubenchik, R. Z. Sagdeev, G. I. Smirnov, UFN, 180:10 (2010),  1119–1120 
 59. Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday)
  A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, V. P. Mineev, S. P. Novikov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, A. A. Starobinskii, G. M. Eliashberg, UFN, 179:10 (2009),  1143–1144 
 60. Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his eightieth birthday)
  A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, S. V. Golubev, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, A. G. Litvak, A. G. Luchinin, G. A. Mesyats, A. M. Sergeev, E. V. Suvorov, V. I. Talanov, UFN, 176:11 (2006),  1239–1240 
 61. Vladimir Evgen'evich Fortov (on his sixtieth birthday)
  Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. I. Anisimov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, V. E. Zakharov, V. V. Kostyuk, G. A. Mesyats, O. N. Favorskii, L. D. Faddeev, K. V. Frolov, A. E. Sheindlin, UFN, 176:1 (2006),  117–118 
 62. Sergei Ivanovich Anisimov (on his seventieth birthday)
  O. M. Belotserkovskii, V. E. Zakharov, N. A. Inogamov, E. A. Kuznetsov, V. V. Lebedev, G. A. Mesyats, Yu. N. Ovchinnikov, P. P. Pashinin, R. Z. Sagdeev, V. E. Fortov, I. M. Khalatnikov, V. D. Shafranov, UFN, 175:1 (2005),  109–110 
 63. Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on his 80th birthday)
  Yu. M. Berezanskii, V. E. Zakharov, Yu. A. Mitropol'skii, I. V. Ostrovskii, L. A. Pastur, A. V. Pogorelov, F. S. Rofe-Beketov, I. V. Skrypnik, E. Ya. Khruslov, Uspekhi Mat. Nauk, 58:4(352) (2003),  169–172 
 64. Vladimir Il'ich Talanov (on his seventieth birthday)
  L. D. Bakhrakh, V. I. Bespalov, F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, V. B. Gil'denburg, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, V. A. Zverev, A. G. Litvak, A. G. Luchinin, A. I. Malekhanov, M. A. Miller, UFN, 173:6 (2003),  687–688 
 65. In memory of Vladimir Markovich Eleonskii
  A. B. Borisov, B. S. Borisov, K. A. Valiev, V. M. Zhdanov, V. E. Zakharov, B. A. Ivanov, Yu. A. Izyumov, A. A. Kokin, N. E. Kulagin, A. F. Popkov, A. A. Rukhadze, V. P. Silin, UFN, 173:4 (2003),  457–458 
 66. Yurii Andreevich Ossipyan (on his seventieth birthday)
  Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. F. Gantmakher, V. E. Zakharov, I. V. Kukushkin, A. M. Prokhorov, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, I. M. Khalatnikov, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, UFN, 171:2 (2001),  229–230 
 67. Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday)
  A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, Yu. A. Bychkov, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, V. E. Zakharov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, L. P. Pitaevskii, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, UFN, 171:2 (2001),  227–228 
 68. Aleksandr Fedorovich Andreev (on his sixtieth birthday)
  Zh. I. Alferov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, A. M. Dykhne, V. E. Zakharov, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. A. Osip'yan, A. Ya. Parshin, L. A. Prozorova, A. N. Skrinsky, I. M. Khalatnikov, UFN, 170:3 (2000),  345–346 
 69. Leonid Andreevich Pastur (on his 60th birthday)
  V. P. Gurarii, V. E. Zakharov, V. A. Marchenko, V. P. Maslov, A. V. Pogorelov, Ya. G. Sinai, E. Ya. Khruslov, Uspekhi Mat. Nauk, 53:2(320) (1998),  181–182 
 70. Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on his 75th birthday)
  Yu. M. Berezanskii, V. E. Zakharov, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, I. V. Ostrovskii, L. A. Pastur, A. V. Pogorelov, F. S. Rofe-Beketov, E. Ya. Khruslov, Uspekhi Mat. Nauk, 53:2(320) (1998),  177–180 
 71. In memory of Vladimir Naumovich Gribov
  A. A. Ansel'm, V. L. Ginzburg, Yu. L. Dokshitser, I. T. Dyatlov, V. E. Zakharov, B. L. Ioffe, L. N. Lipatov, N. N. Nikolaev, L. B. Okun', Yu. V. Petrov, K. A. Ter-Martirosyan, I. M. Khalatnikov, UFN, 168:4 (1998),  471–472 
 72. In memory of Vladimir Ivanovich Mel'nikov
  S. I. Anisimov, S. A. Bulgadaev, G. E. Volovik, V. E. Zakharov, A. I. Larkin, V. P. Mineev, Yu. N. Ovchinnikov, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, L. A. Falkovsky, I. M. Khalatnikov, UFN, 166:8 (1996),  915–916 
 73. Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)
  A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, A. A. Gonchar, V. E. Zakharov, V. V. Zheleznyakov, L. V. Keldysh, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, M. A. Miller, V. I. Talanov, Ya. I. Khanin, UFN, 166:6 (1996),  695–696 
 74. The Hamiltonian approach in the theory of solitons. L. A. Takhtajan, L. D. Faddeev. M.: Nauka, 1986. 528 p.
  V. E. Zakharov, M. K. Polivanov, Algebra i Analiz, 1:2 (1989),  229–231 
 75. Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and mathematical problems of physics
  G. Fichera, Yu. M. Sukhov, N. P. Klepikov, I. M. Krichever, N. F. Morozov, S. I. Pokhozhaev, V. E. Zakharov, Uspekhi Mat. Nauk, 37:2(224) (1982),  255–262 
 76. Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and problems of mathematical physics
  N. V. Krylov, M. V. Safonov, V. P. Maslov, L. A. Bunimovich, Ya. G. Sinai, S. M. Kozlov, V. E. Zakharov, A. G. Aslanyan, D. G. Vasil'ev, V. B. Lidskii, R. I. Nigmatulin, V. M. Petkov, Uspekhi Mat. Nauk, 35:2(212) (1980),  251–256