Bekzod Khamroyevich Turmanov

Bekzod Khamroyevich Turmanov

Uzbekistan, Tashkent

Natural sciences

Interests

Natural sciences